“Femte generationens mobilnät – ett gigantiskt hälsoexperiment”

Alltfler forskare varnar för den ökande mikrovågsstrålningen i vår miljö och konsekvenserna för människors hälsa. Sedan hösten 2017 har 209 vetenskapsmän och läkare undertecknat 5G-appellen som vill att 5G stoppas och kräver att 5G-utbyggnaden kan ske utan att skada folkhälsan och miljön. Det skriver journalisten Mona Nilsson och Rainer Nyberg, professor emeritus.

publicerad 5 september 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Telekomindustrin planerar med stöd av regeringarna och myndigheter i de nordiska länderna att bygga ut 5G. 5G-utbyggnaden leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i vår inre och yttre miljö med i stort sett outforskade och otestade frekvenser och styrka. Dessutom planeras ytterligare 5G-mikrovågssstrålning från 20 000 rymdsatelliter. Frekvenserna kommer att vara högre än nuvarande system och strålningens styrka ökar så kraftigt från den redan befintliga från 2G, 3G och 4G, att företrädare för Ericsson medger att det blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker med mikrovågsstrålning än de som gäller i de nordiska länderna. Till länder med bättre skydd hör Ryssland, Polen, Schweiz och Italien – de har sedan många år 100 gånger lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilbasstationer och -master.

Alltfler forskare varnar för den ökande mikrovågsstrålningen i vår miljö och konsekvenserna för människors hälsa. Sedan hösten 2017 har 209 vetenskapsmän och läkare undertecknat 5G-appellen som vill att 5G stoppas. De vill att från industrin oberoende forskare först visar att 5G-utbyggnaden kan ske utan att skada folkhälsan och miljön.

Forskarna oroas över att 5G i stort sett är helt otestat vad gäller inverkan på människors hälsa och miljön. Det saknas dels forskning på den samlade effekten av strålningen från 5G plus de nuvarande mobiltelefonisystemen, dels av 5G enbart i sig.  De redan befintliga system (2G, 3G etc) har visats leda till ”ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i fortplantningssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur”.

En av undertecknarna av 5G-appellen, cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, konstaterar att eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar kan ”den ökade exponeringen för 5G-strålning resultera i tragisk, irreversibel skada”.

Trots allt fler vetenskapliga bevis för skador tillåts telekomindustrin att förorena vår miljö med allt mer mikrovågsstrålning.

Våra regeringar och våra myndigheter vill alltså, i samarbete med telekomindustrin, utsätta alla barn och vuxna i våra länder för ett gigantiskt och farligt experiment med en helt otestad 5G-teknik. Det mesta tyder på att människor varken ska få objektiv saklig information om det avsevärda risktagandet, om forskarnas varningar eller ges möjlighet att välja om de vill delta i detta tidernas största experiment med människor som försökskaniner.  Att läkemedelsindustrin skulle få samma gräddfil är helt otänkbart. I dag måste läkemedel först testas i djurförsök, sedan i kliniska studier på en liten grupp människor som informerats om att det är ett otestat läkemedel samt om möjliga risker. Först därefter kan det godkännas för användning av fler.

Varför gäller inte detta för telekomindustrin? Strålning från mobiler, basstationer och master är hälsofarlig enligt omfattande vetenskapliga forskningsresultat. Strålningen är klassad som Grupp 2B, ”möjligen cancerframkallande” av WHO:s cancerforskningsinstitut år 2011 men allt fler forskare anser idag, med stöd av växande belägg för cancerrisker, att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människa” Grupp 1, i samma kategori som asbest, tobak och dioxin.

Trots allt fler vetenskapliga bevis för skador tillåts telekomindustrin att förorena vår miljö med allt mer mikrovågsstrålning. Inga restriktioner införs. Forskarnas varningar ignoreras och når inte allmänheten.

Varför sviker regeringarna, myndigheterna och industrin folket så? Varför låter de inte allmänheten få veta sanningen om riskerna? För att inte fatta felaktiga beslut behövs allsidigt, objektivt och sakligt underlag. Det gäller såväl för enskilda medborgare, företagsledare som för politiker och tjänstemän i folkets tjänst.

 

Mona Nilsson, journalist och ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Rainer Nyberg, professor emeritus

Om skribenterna:

Mona Nilsson är ordförande för Strålskyddsstiftelsen och författare till "Mobiltelefonins hälsorisker" och "Spelet om 3G". Hon har granskat frågan om hälsorisker med elektromagnetisk strålning under 15 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området.

Rainer Nyberg är professor emeritus i pedagogik vid Åbo Akademi, Vasa, Finland. Rainer Nyberg har skrivit två böcker om fördelar med IT i undervisning och forskning. Under sex år har han studerat forskningen om hälsopåverkan av elektromagnetisk strålning. Han är initiativtagare till vetenskapsappellen till EU om att stoppa 5G.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!