klimatförändringar
Veckans teckning


Tropisk fisk flyttar mot polerna

MiljöEtt ändrat klimat kommer att leda till att stora mängder fisk försvinner från tropikerna till 2050, enligt en studie från University of British Columbia.


Genresursbestånd för framtida klimat

MiljöKlimatföränd­ringarna kan gå snabbare än lövträden klarar av. Genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generation.
Förutsägbara klimateffekter

MiljöKan leda till många arters utrotning. Den utrotning av arter som sker till följd av klimatförändringar kan vara lättare att förutse med dagens metoder.


Ändrat klimat ger ökad dödlighet

MiljöForskning från Umeå universitet. Högre värme till följd av klimatförändringar har lett till 300 döds­fall i Stockholm mellan 1980 och 2009.