Miljö

Tropisk fisk flyttar mot polerna

Ett ändrat klimat kommer att leda till att stora mängder fisk försvinner från tropikerna till 2050, enligt en studie från University of British Columbia.

Studien har identifierat platser där utrotning förväntas, men har även avslöjat att temperaturförändringar kommer att driva mer fisk mot arktiska och antarktiska vatten.

Under ett värsta fall-scenario, med en tregradig temperaturökning, kommer fisken att flytta 26 kilometer närmare polerna varje årtionde. Under ett bästa fall-scenario, en ökning med en grad, blir förflyttningen 15 kilometer per årtionde, vilket stämmer överens med de senaste årtiondenas förändringar, skriver universitetet.

– När fisken flyttar mot kallare vatten ger det nya möjligheter för fiskerier i Arktis. Å andra sidan kan det störa arterna som nu lever där och öka konkurrensen om resurser, säger Miranda Jones, huvudförfattare till studien.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet