Debatt

”Många klimatskeptiker går kapitalets ärenden”

publicerad 13 november 2013

Nya Dagbladet publicerade en analysartikel om klimatdebatten. Jag är förbluffad över hur många alternativt tänkande människor står för klimatskepticism. De sprutar ur sig snedvinklade fakta omöjliga att genast bemöta. Det tolkas som att man inte kan svara. Med den nya klimatrapporten blossar åter attackerna från klimatskeptikerna upp. Det skriver Hans Sternlycke på NyD Debatt.

För att visa vilka som ligger bakom propagandan som lurar många annars kritiskt sinnade människor har Greenpeace gett ut rapporten Dealing in Doubt, som beskriver hur attackerna organiserats mot forskare och institutioner, varifrån pengarna kommer, vart de går och vilka kvalifikationer som åberopade forskare har. Titeln anspelar till tobaksindustrins mantra ”tvivel är vår produkt”, hur man genom att sprida tvivel om hälsoriskerna länge lyckades hindra strängare lagstiftning.

Hittar man ett litet fel i en väldig rapport blåses det upp till att allt är fel. Några forskares försiktiga yttranden i mail vid förra rapporten togs till intäkt för lögnaktighet (Climate Gate) i stället för sanningssökande. Tvärsäkra uttalanden och uppblåsandet av detaljer tas till bevis för att människan inte alls påverkar klimatet.


Annonser:


De som själva fått strida mot manipulerade sanningar från forskning och myndigheter i fråga om till exempel läkemedel, livsmedel och strålning på grund av kapitalets infiltration, luras att tro att de stöder undertryckta sanningar. Det får dem att bortse från att följa pengarna, och se att klimatforskarna är föga infiltrerade och inte tvungna att för anslagens skull tubba på sin heder som påstås. Tvärtemot är det klimatskepticismen som är i kapitalets intresse. De hjälper till att sprida lobbyismens myter istället för att stå upp för alternativt tänkande.

Det var minsann varmare på medeltiden sägs det. Uppvärmningen har inte gått lika fort som trott på senare tid, och istäcket i Arktis har ökat det sista året. Modellerna är felaktiga och den ökade koldioxidhalten orsakar alls inte uppvärmningen, påstår man.

Detta är att förväxla klimat med väder, välja lämpliga år för att bevisa sin tes och att bortse från att kurvor rör sig upp och ner beroende på havsströmmar och luftströmmar, men att trenden är obruten. Temperaturen ökar mycket snabbare än den gjort under någon annan geologisk tidsålder. Nyisen är tunnare än den varit tidigare, och vi har aldrig tidigare kunnat ha fartygstrafik efter Nordostpassagen. I själva verket har tidigare klimatpaneler underskattat förändringarna. Man förutsåg inte att avsmältningen skulle gå så fort.

Nu kommer paniken. New Scientist skriver att enda sättet att stoppa den globala uppvärmningen är en massiv insats för att ändra kemin i atmosfären. Ett förslag är att sprida svavelhaltiga partiklar för att kyla ner. Vi har länge sett Chemtrails på himlen, kemikaliespår som sprids från flygplan. Ämnen som aluminium, barium, strontium och polymerer har konstaterats. En anledning har gissats vara försök med klimatmanipulering. Det vore att ersätta den ena villan med den andra. Bättre är att arbeta med naturen än mot den.

Kalhyggesfritt skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som alla Sveriges nuvarande utsläpp, och det är lönsamt. Med beteshjordar kan förtorkade områden återgrönskas. Med ekologiskt och plöjningsfritt jordbruk kan jordens mullhalt byggas upp i stället för att kolförrådet bryts ner. Om vi kan få stopp på alla partikelutsläpp från motorer och förbränning kunde vi få tiotalet års respit innan uppvärmningen tar fart igen.

Forskarna diskuterar om det att det blivit stopp på utsläpp av freoner har minskat uppvärmningshastigheten. Att havet absorberat enorma mängder koldioxid har också dämpat. Men det har lett till att havet har försurats och koraller och fisk är på väg att slåss ut.

Om man förnekar att den ökade koldioxidhalten ger problem, ser man då inte detta? Är det lappri att vi förlorar vår mat? Hur långt är radikala människor, som annars går mot kapital och konsumistisk tillväxt, beredda att gå för att inte se dessa bakomliggande faktorers roll, för att fortsatt kunna påstå att vi inte påverkar klimatet utan i stället hävda att det är klimatforskarna som är lejda av kapitalet? Var är logiken?

 

Hans Sternlycke
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.