Miljö

Ändrat klimat ger ökad dödlighet

Högre värme till följd av klimatförändringar har lett till 300 döds­fall i Stockholm mellan 1980 och 2009. Detta enligt forskning från Umeå universitet, som publicerats i Nature Climate Change.

Orsaken är att ett varmare klimat ökar såväl frekvensen, intensiteten och varaktigheten hos värmeböljor, vilket även i andra studier visat sig leda till ökad dödlighet.
– Dödligheten kopplad till extrem värme under den aktuella perioden var fördubblad, jämfört med om vi inte hade haft några klimatförändringar. Dessutom såg vi att även om vintrarna har bli­vit mildare, inträffade extremt kalla perioder oftare, vilket även det bidrog till en liten ökning av dödligheten under vintermånaderna, säger Daniel Oudin Åström, doktorand i Yrkes- och miljömedicin, som har genomfört studien.

Studien rör endast Stockholms län, men räknat på hela landet skul­le det innebära 1500 dödsfall. Man har dessutom endast undersökt dödligheten under extrema temperaturer. Därmed finns inte data om dödsfall orsakade av mildare förändringar med i statistiken.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!