Miljö

Genresursbestånd för framtida klimat

Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generation. Men klimatföränd­ringarna kan nu gå snabbare än vad lövträden klarar av, skriver forsk­ningsinstitutet Skogforsk i ett pressmeddelande.

Barrträd har till skillnad ifrån de svenska lövträden en bredare genstam. Foto: Carlos Escobar/CC BY-NC-ND 2.0
Barrträd har till skillnad ifrån de svenska lövträden en bredare genstam. Foto: Carlos Escobar/CC BY-NC-ND 2.0

De har tagit fram en strategi som handlar om att förvalta lövträdens genresurser.
Metoden går ut på att samla in frön och odla plantor från ett stort antal av de svenska lövträden och plantera i så kallade genresursbestånd med stor genetisk variation. Dessa sköts och kan sedan användas i ett framtida förändrat klimat.

För barrträden är den här strategin redan integrerad i den ordi­narie skogsträdsförädlingen. Men nu är det angeläget att Sverige enas om en långsiktig strategi även för lövträden, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogsforsk.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!