Miljö

Ökad nederbörd hotar dricksvatten

Klimatförändringarna kommer bland annat medföra en ökning av nederbörden med 30 procent i sydvästra Sverige och Göteborgs­området fram till år 2100. Det kommer att hota vattenkvalitén i Göteborg, enligt forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Statens Geotekniska Institut, SGI.

Stigande grundvattennivåer kan laka ur och frigöra tungmetaller och andra skadliga föroreningar som ligger lagrade i mark som inte tidigare har exponerats för grundvatten.
Risken är då att koncentrationen av föroreningar ökar i vattendra­gen, bottensediment, flodmynningar och ger mer förorenat dricks­vatten, säger Marie Haeger-Eugensson, forskare på IVL Svenska
Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Subscribe

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!