Ny rapport: Kolkraft bidrar till fattigdom

publicerad 1 november 2016
- av Alexander Almqvist
Kolkraftverk i Utah, USA

I en ny rapport från en brittisk tankesmedja slår man fast att kolkraft inte alls hjälper till med utrotandet av fattigdomen i världen. Istället bidrar kolkraften till klimatförändringar som drabbar jordens fattiga population.

Det är en rapport från tankesmedjan Overseas Development Institute (ODI), som är Storbritanniens ledande oberoende tankesmedja om internationell utveckling och humanitära frågor, där kolkraftens påstådda nytta för fattiga får stryka på foten.

Kolkraft är i dag den enskilt största källan till koldioxidutsläpp, som sägs bidra till den globala uppvärmningen. I framtiden förutspår forskare att det främst är fattiga människor som kommer att drabbas av klimatförändringarna. Mot bakgrund av detta och annan forskning drar man i den nya rapporten slutsatsen att kolkraft inte alls hjälper fattiga människor. Bland annat avlider uppemot 670 000 människor om året i Kina och 100 000 i Indien årligen på grund av kolkraftens inverkan på miljön.

Kolindustrin har under en längre tid hävdat att man hjälper fattiga människor med jobb och att man ökar den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Men i rapporten framgår det att det kolkraftens påstådda nytta för fattiga är överdriven och att dess hälsopåverkan gör att den inte ska ses som ett verktyg i kampen för att utrota den globala fattigdomen.

”Den omedelbara hälsoeffekterna från kol i utvecklingsländer är häpnadsväckande, särskilt för fattiga människor som är sämst rustade att ta itu med sjukdomar eller försämrade vatten- och markresurser”, står det i rapporten.

Avslutningsvis rekommenderar rapportförfattarna att politikerna och makthavarna vidtar åtgärder så att kolkraften kan ersättas med mer miljövänliga energimetoder som kan hjälpa såväl klimatet som jordens fattiga befolkning.

 

 

Alexander Almqvist-Paajanen
alexander.almqvist@nyadagbladet.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!