Utrikes

Coronarepressionen

Foto: CanStockPhoto

Coronarepressionen hårdnar i Belgien

Utrikes Precis som Frankrike inför landet nu utegångsförbud nattetid. Medborgarna tillåts inte heller ha mer än en "nära kontakt" utanför det egna hushållet.


Coronahumor

Steget efter


“Europas muslimer hatar västvärlden”

Kultur Unga män så som de muslimska förövarna bakom Bryssel-attackerna vägrar att anpassa sig till de sociala koder som styr det belgiska samhället. I stället fortsätter muslimska invandrare att hata det kristna västerländska samhället, menar författaren Leon De Winter. Den allra första reaktionen till massakern i Bryssel bland postmoderna europeiska intellektuella var förutsägbart: Vad gjorde vi, […]