Domstol i Belgien: Covidpassen är olagliga

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 10 december 2021
- av Redaktionen
Julmarknad i Namur, Belgien.

Covidpass är olagliga och kan även strida mot EU-lagstiftningen. Det konstaterar en domstol i belgiska Vallonien som beordrar att det sätts stopp för passen inom sju dagar. Samtidigt anser regeringen i regionen att det medicinska apartheid-systemet fortfarande går att tillämpa och har istället bestämt sig för att överklaga domstolens beslut.

En domstol i den belgiska regionen Vallonien beslutade den 30 november att den vallonska regeringens implementation av covidpass är olaglig. Domstolen konstaterar att den frihetsbegränsande åtgärden är oproportionerlig i förhållande till de uttalade målen med covidpass och bedömer även att de kan strida mot EU-lagstiftningen, rapporterar Brussels Times.

Domen meddelades av Namurs förstainstansdomstol och innebär att regionen Vallonien beordras att sätta stopp för apartheid-systemet inom sju dagar, med en straffavgift på 5000 euro per dag av försening.

Det är den ideella organisationen, NBD, ”Notre bon droit” (Vår rättighet), som även är verksam i Frankrike och den fransktalande delen Québec i Kanada som vänt sig till domstolen och drivit målet angående införande av covidpass, som i Belgien kallas Covid Safe Ticket (Covidsäker biljett) inom regionen Vallonien.

Domstolen betonar att det inte har belagts att covidpasset skulle vara det enda alternativet till en ny nedstängning, samt att covidpasset därtill leder till diskriminering av medborgare utan objektiv och vetenskaplig motivering.

“Domstolen har dömt till vår fördel genom att medge att vaccinpasset inte respekterar proportionalitetsprincipen”, säger organisationens grundare Isabelle Duchateau i ett videomeddelande.

Covidpassen bryter enligt domstolen dessutom mot EU:s dataskyddsförordning, eftersom de som kontrollerar vaccinpassen får tillgång till privat information gällande enskildas hälsotillstånd.

Regionen Vallonien måste vidta åtgärder för att tillse att de punkter som bedömts som olagliga åtgärdas. Man måste därtill klarlägga fördelarna med covidpassen samt att beslutet är proportionerligt och respekterar gällande lagrum. Regionen Vallonien måste även betala NBD:s rättegångskostnader.

Regeringen överklagar beslutet

Regeringen i Vallonien har som svar på domstolens beslut meddelat att man “inte upphäver det vallonska dekretet” och att “Vaccinpasset fortfarande är tillämpligt i Vallonien“. Regeringen har även överklagat beslutet från domstolen i Namur.

Enligt den vallonska regeringens beslut behövs covidpass i nuläget för besök på barer, restauranger och gym i hela Vallonien sedan den 1 november. Samma dag blev det även obligatoriskt i hela Belgien.

NBD har också lämnat in en begäran om ogiltigförklaring av införandet av covidpass vid förstainstansrätten i Bryssel.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!