Varningar för översvämning togs inte på allvar

Det europeiska säkerhetssystemet EFAS skall varna för hotande översvämningar. Det gjorde det också inför det skyfall som fick svåra följder i Tyskland och Belgien. Där varnades myndigheter upprepat med noggranna kartor över hotade områden, men få varningar togs på allvar.

publicerad 29 juli 2021
- av Tege Tornvall

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


93 840 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Svåra översvämningar i östra Europa år 2002 fick EU att skapa systemet EFAS för att i framtiden förutse och varna för hotande översvämningar. Systemet hjälpte Bosnien, Kroatien och Serbien att lindra följderna av översvämningar år 2014.

Men varningar från EFAS den 10 juli i år för svåra översvämningar runt floderna Rhen och Meuse/Maas klingade oftast ohörda. Tyska och belgiska myndigheter varnades upprepat med noggranna kartor över vilka områden som var mest hotade.

Men få varningar fördes vidare, och få av dem som varnades reagerade och vidtog lämpliga åtgärder för att skydda sig. Under bara två dygn dagarna 14-16 juli föll en hel månads nederbörd.

Skyfallet var inte unikt. Flera tidigare skyfall var lika svåra. Men följderna blev värre av flera skäl:

  • fler hus för nära vattendrag
  • större permanentade ytor med dålig avrinning
  • eftersatt underhåll av hus och vägar
  • för högt vattenstånd i dammar för väntade regnmängder.

Det är ett stort misslyckande för skyddssystemet, säger professor Hannah Cloke på det brittiska Reading-universitetet.

Hon var drivande bakom EFAS-systemet och menar att få i befolkningen varnades och att än färre tog det på allvar och skyddade sig.

Säkerhetschefen Wolfram Geier på den tyska skyddsmyndigheten BBK menar att många visste att skyfall kunde komma men underskattade varningarna. Nu utreder tyska och belgiska myndigheter händelser och ansvar i katastrofen.

Men för sent. I Belgien har minst ett 30-tal människor omkommit och i Tyskland ett 170-tal. Närmare ett tusental har skadats, och tusentals hem har förstörts.

Myndigheterna vet inte hur många liv som hade kunnat räddas med tidigare och bättre skyddsåtgärder. Det kan nu bli en valfråga inför kommande tyska val.

Tilläggas kan att ingen av skyfallens verkningar har med Jordens växlande klimat att göra utan alltså härrör från ytterst konkreta mänskliga tillkortakommanden i närmiljön.

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!