Vita huset lovar att inte döda Assange

Fallet Julian Assange

publicerad 18 april 2024
- av Markus Andersson
Assange-anhängare är skeptiska till att Biden-administrationen kommer att låta Wikileaks-grundaren leva.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt dokument som publicerats av New York Times-korrespondenten Megan Specia, lovar amerikanska makthavare att Julian Assange inte kommer att avrättas om han utlämnas till USA.

Kritiker pekar dock på att USA:s trovärdighet är mycket låg i frågan och att det inte går att lita på att de “garantier” som ges faktiskt efterlevs.

Dödsstraff kommer varken att begäras eller utdömas för Assange. Förenta staterna kan lämna en sådan försäkran eftersom Assange inte är åtalad för ett brott som kan leda till dödsstraff och Förenta staterna försäkrar att han inte kommer att ställas inför rätta för ett brott som kan leda till dödsstraff”, hävdas det bland annat i försäkran som undertecknats av den amerikanska ambassaden i London.

Vidare påstår man att ”Assange kommer inte att missgynnas på grund av sin nationalitet med hänvisning till vilka försvar han kan försöka åberopa vid rättegång och vid straffmätning”.

Om Assange utlämnas kommer han att ha möjlighet att åberopa de rättigheter och det skydd som ges enligt det första tillägget till Förenta staternas konstitution vid rättegången”, står vidare att läsa, och det hävdas att garantierna är bindande för alla parter.

“Inga garantier överhuvudtaget”

På forum och sociala medier är dock förtroendet för den amerikanska rättsapparaten mycket lågt och många oroar sig för att Assange trots allt riskerar att avrättas om han utlämnas till USA.

Det är inte värt papperet det är skrivet på – som jag förstår det är det utrikesdepartementet som ger garantierna, och justitiedepartementet anser att de inte är bundna av dem, eftersom deras departement inte gav dem”, skriver Stephen Gentle på X och menar att syftet med löftena sannolikt är att lugna människor som är upprörda över hur Assange har behandlats.

Det där är inte några garantier överhuvudtaget. De är utformade ord för att ge sken av att vara försäkringar”, kommenterar Jeffrey Lovell och får medhåll av användaren Realbugsycat: Allvarligt talat, hela den här utlämningsprocessen är en fars. USA använder bara sin makt för att skrämma och tysta alla som ifrågasätter deras auktoritet. Frige Assange och låt honom ställas inför rätta i ett rättvist och öppet rättssystem”.

Oro för tortyr

Washingtons löften kommer efter att den högsta domstolen i London förra månaden beslutade att om USA inte kunde ge dessa garantier, skulle Assange också kunna överklaga sin utlämning till USA för att ställas inför rätta för publicering av hemligstämplade militära dokument.

Nya Dagbladet har tidigare skrivit ett stort antal artiklar om fallet Assange , där det bland annat framgår att anhöriga oroar sig för att han riskerar såväl dödsstraff som tortyr om han skulle utlämnas till USA.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!