Inrikes

Estoniakatastrofen

Foto: faksimil/SVT

Henrik Evertsson frias i tingsrätten

Inrikes Tingsrätten dömer att journalisten inte kan straffas då filmningarna av Estonia utgick från tyskflaggat fartyg på internationellt vatten.


Steget efter