Riksdagsmotion läggs fram för oberoende Estoniautredning

Estoniakatastrofen

publicerad 24 september 2021

Kristdemokraten Magnus Jacobssons för nu fram en motion om till riksdagen att tillsätta en oberoende internationell utredning för att få klarhet i vad som ledde till förlisningen av M/S Estonia.

I sin motion konstaterar Jacobsson att förlisningen är en av de största fartygskatastrofer någonsin under fredstid och att även om tidigare utredningar gjorts så har en stor mängd ny information på senare tid tillkommit som gör det nödvändigt att utreda händelseförloppet och förlisningens orsaker igen.

Redan tidigt…

 


Liknande artiklar: