Estoniafilmare nekas prövning i Högsta domstolen

Estoniakatastrofen

publicerad 21 juni 2023
- av Markus Andersson
Undervattensexperten Linus Andersson och journalisten Henrik Evertsson.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Journalisten Henrik Evertsson och undervattensexperten Linus Andersson dömdes till 80 dagsböter för brott mot lagen om skydd för gravfriden efter att ha filmat och undersökt fartyget Estonias vrak. Nu står det klart att Högsta domstolen nekar dem båda prövningstillstånd

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur Evertsson och Andersson efter den prisade dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” först friades i tingsrätten, men att rättegången gjordes om, varpå de båda fälldes i såväl tings- som hovrätten.

De båda överklagade domen till Högsta domstolen som nu låter meddela att de inte får något prövningstillstånd.

Evertsson och Andersson betonar att deras filmande av Estonia måste betraktas som journalistisk verksamhet – som de dessutom belönats med Stora journalistpriset för. Man påpekar också att svensk lagstiftning inte kan gälla eftersom de befann sig på en tysk båt på internationellt vatten. Man har vidare konstaterat att deras dokumentär lett till en ny statlig utredning och nya dykningar vid Estonia och att allmänheten har rätt att få reda på alla omständigheter kring förlisningen.

Hovrätten slog å sin sida fast att ”det finns ett starkt allmänintresse för att upprätthålla gravfriden kring M/S Estonia, som är gravplats för ett stort antal personer”, och menar att ”skyddet för gravfriden väger starkare än intresset för skydd av yttrande- och informationsfrihet”.

Hovrätten har fastställt att männen gjort sig skyldiga till den åtalade gärningen och liksom tingsrätten funnit att gärningen inte ska vara straffri med hänsyn till principerna om yttrande- och informationsfrihet eller av annat skäl. Hovrätten har ansett att intresset av att skydda gravfriden för det stora antalet omkomna väger klart tyngre än det journalistiska intresse som männen haft”, skrev rätten i ett pressmeddelande.

Högsta domstolen kommenterar kort att man gått igenom materialet men att ”det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!