Estlands tidigare statsåklagare genomför privat Estoniaexpedition

Estoniakatastrofen

publicerad 24 september 2021
- av Markus Andersson
Tv. expeditionsfartyget RS Sentinel, th. Margus Kurm.

En privat expedition under ledning av Estlands tidigare statsåklagare Margus Kurm genomförs just nu med uppdraget att undersöka, filma och scanna vrakets skador för att försöka komma till ökad klarhet om varför M/S Estonia faktiskt förliste.

Det är gruppen SA Mare Liberum, som består av anhöriga till människor som dog under Estoniakatastrofen, som genomför projektet. Vid sidan av Margus Kurm, som också var ordförande i den estniska regeringens Estoniautredning, ingår totalt 45 övriga deltagare i projektet, skriver Bonniertidningen DN.

Det är det tyskägda fartyget RS Sentinel som används för projektet och man startade färden i nederländska Eemshaven förra lördagen.

Det huvudsakliga målet med expeditionen är främst att undersöka, filma och skanna skadorna på vraket. Syftet är enkelt – vi vill ta reda på varför Estonia sjönk”, skriver Kurm till tidningen, och menar vidare att stödet från anhöriga i både Estland och Sverige är mycket stort.

Gruppen lovar också att offentliggöra all information man hittar under sina undersökningar – detta eftersom såväl allmänhet som utredande myndigheter ska kunna ta del av dem.

Kurms förtroende för myndigheterna är annars mycket lågt och han är öppen med att det mesta tyder på att dessa har försökt dölja vad som egentligen skedde.

Jag kan inte se någon annan förklaring till de många orimliga beslut och tveksamma ageranden som emanerat från myndigheterna under dessa 27 år”.

Noterbart är att Svenska haverikommissionen, när man fick kännedom om expeditionen, gick ut och deklarerade att man inte önskar ”ha in utomstående” vid vraket – någonting som Margus Kurm menar tyder på att de har någonting att dölja.

Och om det nu är så, varför skulle man lite på dem? Det borde vara av stort intresse för myndigheterna att involvera civila observatörer så mycket som möjligt. Endast genom transparens och med inblandning av utomstående kan de få överlevare, anhöriga och allmänhet att lita på deras undersökning”.

Den senaste privata expeditionen i syfte att utreda Estoniaförlisningen resulterade i ett åtal i svensk domstol – men den förre estniske statsåklagaren som leder denna expeditionen är inte orolig utan är övertygad om att man inte bryter mot någon lagstiftning.

På sin hemsida skriver SA Mare Liberum att målsättningen med expeditionen är att reda ut ett stort antal oklarheter kring förlisningen och ta reda på exakt vad som hände när fartyget sjönk.

Målsättningen är enkel – vi vill ta reda på varför Estonia sjönk och att göra detta öppet och utan fördomar. Vi planerar att gå igenom alla möjliga händelseförlopp – inklusive de som vid en första anblick framstår som osannolika. Alla bilder, filmklipp, expertutlåtanden och annat material som påträffas under arbetet kommer att offentliggöras”, skriver man.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!