Skärpt straff för Estoniafilmare

Estoniakatastrofen

publicerad 29 mars 2023
- av Isac Boman
T.v. Henrik Evertsson. T.h. Hål i Estonias skrov som upptäcktes under filmandet av dokumentären.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Hovrätten skärper tingsrättens dom mot journalisten Henrik Evertsson och vrakexperten Linus Andersson. De båda tvingas betala 80 dagsböter istället för 40 och döms för sin dokumentärfilm för brott mot lagen om skydd för gravfriden.

Hovrätten har gjort bedömningen att svensk lag som förbjuder undervattensverksamhet vid vraket efter M/S Estonia inte står i strid med folkrättsliga principer om det fria havet, samt att lagen är tillämplig i fallet trots att verksamheten bedrivits från ett tyskflaggat fartyg”, konstaterar rätten i ett pressmeddelande.

Hovrätten har fastställt att männen gjort sig skyldiga till den åtalade gärningen och liksom tingsrätten funnit att gärningen inte ska vara straffri med hänsyn till principerna om yttrande- och informationsfrihet eller av annat skäl. Hovrätten har ansett att intresset av att skydda gravfriden för det stora antalet omkomna väger klart tyngre än det journalistiska intresse som männen haft”, står det att läsa.

Rätten hävdar vidare att ”det journalistiska syftet har dock beaktats i mildrande riktning vid påföljdsbestämningen” och noterar att två av ledamöterna var skiljaktiga och ville att antalet dagsböter från tingsrättsdomen skulle stå fast.

De dömda männen kommer att diskutera utfallet med sina advokater och se över eventuella möjligheter att gå vidare juridiskt.

Nya Dagbladet har tidigare uppmärksammat hur Evertsson och Andersson först friades för sin uppmärksammade dokumentär ”Estonia – fyndet som ändrar allt” – men att rättegången på begäran av Hovrätten sedan togs om varpå de båda dömdes.

De två dömda männen har hela tiden hänvisat till yttrandefriheten, pekat på att de befann sig på internationellt vatten med en tysk båt och att deras dykningar var nödvändiga för att få fram mer kunskap om förlisningen.

Det kan också noteras att fynden som gjordes i dokumentärfilmen bland annat ledde till att Statens haverikommissionen inledde en ny utredning av förlisningen. Slutsatsen blev dock att man inte kunde hitta några tecken på att fartygen förlist till följd av explosion eller kollision.

Nya Dagbladet har sökt Henrik Evertsson för en kommentar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!