Hälsa

Foto: CanStockPhoto

Kraftigt minskad spermieproduktion – enbart hos vita män

Hälsa En ny studie från Israel visar att spermieproduktionen hos västerländska män minskat med hela 52 procent sedan 1970-talet. Orsaken kan vara de kemikalier som särskilt västerländska män dagligen utsätts för.


Foto: Flickr/Bari Bookout/CC BY-NC 2.0

Maersk polisanmäls för kemikalieutsläpp i Nordsjön

Miljö Det danska olje- och transportkonglomeratet Maersk erkänner att man släppt ut uppemot 42 ton av bensalkoniumklorid (BAC 50) i Nordsjön. Nu polisanmäls företaget av ett danskt parti.


Foto: Flickr/Melinda Taber/CC BY-NC-SA 2.0

Varning för teflon

Konsumentmedvetenhet Teflon är ett ämne som är vanligt i svenska hushåll, men vad många inte vet är att stekpannor med teflonyta kan avge giftiga partiklar och gaser.


Steget efter


Förbjudna kemikalier i mjuk plast

Hälsa Kemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.


Skadliga kemikalier i friluftskläder

Miljö Skadliga kemikalier har påträffats i ett stort antal produkter från ledande friluftsmärken, avslöjar Greenpeace i en ny rapport. Bland de testade produkterna finns till exempel en känga från Haglöfs med otillåtet höga halter av PFOA. Enligt Greenpeace rapport Leaving Traces – The hidden hazardous chemicals in outdoor gear har stickprov bestående av 40 artiklar från […]


Kemikalieinspektionen föreslår en ny EU-lag för textilier

Miljö Kemikalieinspektionen (KI) föreslår att regeringen arbetar för en särskild lag för textilier inom EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder. – Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns […]


Göteborg vill avgifta vardagen

Miljö Kemikaliekrav för stadens upphandling. Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag till kemikalieplan som beskriver arbete för att sluta använda särskilt farliga kemika­lier.


Giftiga kemikalier funna i barnkläder

Hälsa I 76 av 82 produkter som testats hittades minst en farlig kemikalie. Greepeace larmar om giftiga och farliga kemikalier som finns i barnkläder. Flera av ämnena har hormonstörande egenskaper


Risker med elektromagnetiska fält

Hälsa Kan leda till stora försäkringsförluster. I Elektromagnetiska fält innebär en lika stor riskpotential som kemikalier som stör hormonsystemet.


Hormonstörande kemikalier kopplas till folksjukdomar

Hälsa Ny WHO-rapport. Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar är betydligt starkare än man tidigare trott. Riskerna som kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade.