kemikalier








Veckans teckning







Förbjudna kemikalier i mjuk plast

HälsaKemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.






Göteborg vill avgifta vardagen

MiljöKemikaliekrav för stadens upphandling. Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag till kemikalieplan som beskriver arbete för att sluta använda särskilt farliga kemika­lier.





Giftiga kemikalier funna i barnkläder

HälsaI 76 av 82 produkter som testats hittades minst en farlig kemikalie. Greepeace larmar om giftiga och farliga kemikalier som finns i barnkläder. Flera av ämnena har hormonstörande egenskaper


Risker med elektromagnetiska fält

HälsaKan leda till stora försäkringsförluster. I Elektromagnetiska fält innebär en lika stor riskpotential som kemikalier som stör hormonsystemet.



Hormonstörande kemikalier kopplas till folksjukdomar

HälsaNy WHO-rapport. Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar är betydligt starkare än man tidigare trott. Riskerna som kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade.