Varning för teflon

publicerad 10 maj 2017

Teflon är ett ämne som är vanligt i svenska hushåll, det finns exempelvis i stekpannor och andra produkter som används till matlagning. Vad som det inte talas mycket om är att stekpannor och andra produkter med teflonyta på mellan två till fem minuter kan nå en temperatur som gör att teflonytan bryts ned och avge giftiga partiklar och gaser. Dessa giftiga ämnen har i USA kunnat kopplats till hundratals dödsfall hos husdjur och illamående hos människor.

Dupont som tillverkar teflonstekpannor medger själva att teflon som upphettas på vanliga spisar kan ge influensaliknande symptom. Tester av en professor i matsäkerhet från USA har upptäckt att flera mycket giftiga ämnen avges vid upphettning av teflonpannor, och detta vid matlagning på vanliga spisar.

Bland dessa ämnen finns vissa vid låga doser kan vara dödliga för människor. Vid litet högre temperaturer som kan nås på vissa typer av teflonpannor avges det kemiska stridsmedlet PFIB och en substans som verkar likt fosfogen (COF2) som användes som kemiskt stridsmedel under andra världskriget.

Listan på farliga ämnen som bildas vid upphettning av teflonpannor kan göras mycket lång. Det bildas t. ex. vid upphettning väldigt små partiklar som orsakar svåra lungskador hos möss på tio minuter. Vidare bildas tetrofluorotylene som orsakar cancer hos möss. Hexafluropropen kan leda till ögon- och halsirriation, huvudvärk, oregelbunden hjärtrytm och död.
Att det är tillåtet att använda dessa teflonpannor som släpper ut så många giftiga partiklar och gaser är skrämmande.

 

Artikeln har tidigare publicerats på Vaken.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!