Hälsa

Rengöringsprodukter lika skadliga som att röka 20 cigaretter om dagen

Enligt en ny norsk studie motsvarar långvarig exponering för rengöringsprodukter att röka 20 cigaretter om dagen.

Studien har följt 6 000 personer som använt rengöringsprodukter och rengöringsmedel i 20 år. Studien visar bland annat på hur skadliga särskilda rengöringskemikalier är.
– Vi fruktade att vissa kemikalier, genom att stadigt skada luftvägarna dag efter dag, år efter år, kan accelerera den försämrade lungfunktionen som avtar med åldern, säger professor Cecile Svanes, huvudförfattare av studien.

Forskarna kunde bland annat konstatera att effekten av exponeringen för rengöringsprodukter påverkar lungorna på samma sätt som om man skulle röka ett helt cigarettpaket om dagen.

En fransk studie från ifjol visade även att sjuksköterskor som använt sig av desinfektionsmedel för att rengöra minst en gång i veckan löpte mellan 24-32 procent högre risk att drabbas av lungsjukdom än de som inte använda kemikalierna.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!