Göteborg vill avgifta vardagen

publicerad 17 mars 2014

Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag till kemikalieplan som beskriver arbete för att sluta använda särskilt farliga kemika­lier.

Vi använder tusentals kemiska ämnen i våra verksamheter. Lag­stiftningen räcker tyvärr inte till för att vi ska kunna arbeta effektivt med att begränsa riskerna med farliga kemikalier, säger Karin Kruse på Miljöförvaltningen, som arbetat med kemikalieplanen.

I första hand ska barnens vardag saneras, enligt planen, som består av fyra konkreta åtgärder:                        
  • Ett kemikalieråd ska inrättas på miljöförvaltningen för att driva på arbetet med kemikalieplanen.


 


Liknande artiklar: