Studie slår larm om farliga kemikalier i begagnade leksaker

publicerad 23 oktober 2022
Leksaker barn
Återanvändning är inte alltid en god idé.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny studie från Göteborgs universitet visar att gamla plastleksaker innehåller höga halter av giftiga ämnen som kan leda till bland annat störningar i barnets utveckling. Trots nuvarande lagstiftning hittade man även höga halter i en del nya leksaksprodukter.

Europaparlamentet antog 2021 en handlingsplan för en mer cirkulär ekonomi. I handlingsplanen vill man gynna bland annat återbruk, renovering och återvinning av produkter istället för att köpa nytt. Att låta barnen använda äldre leksaker som man exempelvis köpt på second hand kan däremot innebära en risk, visar en ny studie.

I EU:s lagstiftning är de tillåtna gränsvärdena för nya leksaker i leksaksdirektivet satta till 0,1 viktprocent för ftalater och 0,15 viktprocent för klorparaffiner. Däremot kan man i äldre leksaker finna en högre halt av detta eftersom lagstiftningen såg annorlunda ut när leksakerna tillverkades.

I studien från Göteborgs universitet som publicerades i Journal of Hazardous Materials Advances tittade forskarna på leksaker som tillverkats innan och efter den nya lagstiftningen. Där fann man att 84 procent av de 157 undersökta föremålen innehöll skadliga kemikalier som överskred gränsvärdena för hur mycket kemikalier som får finnas. Även i nyare föremål klarade 30 procent av produkterna inte att hålla sig inom gränsvärdena. De hälsofarliga kemikalierna som hittades var bland annat ftalater, klorparaffiner och flamskyddsmedel.

Koncentrationerna av de giftiga ämnena var betydligt högre i gamla föremål. I ett flertal gamla bollar hittades till exempel ett par ftalater i koncentrationer som översteg 40 procent av leksakens vikt, vilket är 400 gånger över den lagliga gränsen, säger Bethanie Carney Almroth, professor på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

På grund av bland annat mindre kroppsstorlek, högre ämnesomsättning och utveckling av organ – och hormonella system är barn mer känsliga för exponering av kemiska ämnen jämfört med vuxna. Konsekvenserna av exponering för ftalater hos barn är väldokumenterad, enligt studien. Riskerna för barn som utsätts för kemikalien under tidig barndom är förknippade med bland annat störd utveckling, förhöjd cancerrisk, påverkan på sköldkörtelfunktion, astma och eksem.

Studien visar att återanvändning inte alltid är självklart positivt, menar Daniel Slunge, miljöekonom vid Göteborgs universitet.

I en omställning till en mer cirkulär ekonomi behövs förbud och andra styrmedel som får bort farliga kemikalier från plast och andra material. Leksaksdirektivet har varit viktigt för att minska förekomsten av farliga kemikalier i leksaker, men det gäller dock bara nya leksaker, inte gamla, säger Slunge.

 

Text: Sandra Stark

Ftalater är en grupp ämnen som kan användas för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. De kan finnas i många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter, till exempel gymbollar, träningsmattor, badkarsmattor, trädgårdsslangar, konstläder, plastgolv, elsladdar och plasttryck på kläder. Det kan också finnas ftalater i färg och lim. En del mjukgörare, exempelvis vissa ftalater, är hormonstörande och skadar reproduktionen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!