Hormonstörande kemikalier skapar missbildade könsorgan hos foster

publicerad 11 april 2021
- av Isac Boman

Allt fler pojkar föds med förkrympta eller missbildade könsorgan. Orsaken tros vara de hormonstörande kemikalierna ftalater, som bland annat används i tillverkningen av ansiktsmasker.

Ftalater används ofta för att göra plasten mjukare men kan också påverka kroppen mycket negativt och bland annat ”krympa” könsorganen och minska den manliga fertiliteten, enligt forskaren Shanna Swan.

Swan varnar för att mänskligheten håller på att genomgå en existentiell kris och att fertiliteten bland män kan minska så till den grad att de flesta män är infertila redan år 2045 – primärt på grund av just de skadliga kemikalierna.

Forskaren har noterat att pojkar som föds och som utsatts för ftalater har ett mindre avstånd mellan analöppning och könsorgan än övriga, något som också korrelerar med förkrympta könsorgan. Hennes forskning visar också att även råttor som utsatts för kemikalierna fötts med förkrympta könsorgan.

Redan 2009 kunde Swan konstatera att unga pojkar vars mammor utsatts för höga nivåer av ftalater blev mindre maskulina i sitt beteende än övriga och man konstaterade även att kemikalierna kunde leda till olika missbildningar, icke färdigutvecklade testiklar och infertilitet senare i livet.

Även den amerikanska folkhälsomyndigheten har erkänt att ftalater kan påverka reproduktionssystemet hos däggdjur i laboratorier.

Oroväckande är att dessa skadliga kemikalier också finns i de ansiktsmasker som en stor del av världens befolkning under den så kallade coronapandemin tvingas eller väljer att bära.

En studie från 2020 av forskaren Tadele Assefa Aragaw visar att maskerna innehåller en mängd mikroplaster – som både kan påverka miljön men också bäraren mycket negativt.
Noterbart är att spår av just ftalater och en rad andra kemikalier påträffats i maskerna och inte bara riskerar att direkt påverka bäraren utan även den miljö där de används i eller där de kasseras.

Under 2020 beräknas omkring 1,56 miljarder masker ha kasserats och hamnat i världens hav – något som även det tros ha mycket stora negativa konsekvenser för det ekologiska livet i stort.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!