Förbjudna kemikalier i mjuk plast

publicerad 16 november 2016

Kemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.

Bland annat hittades otillåtna ämnen i en duschslang, en haklapp och en yogamatta. Sammantaget 160 varuprover från 52 företag granskades.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö, säger Marcus Hagberg på Kemikalieinspektionen.

Av de 160 analyserade plastvarorna innehöll 14 begränsade kemiska ämnen otillåtna halter. Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner, som används i plast som mjukgörare och flamskyddsmedel. Kortkedjiga klorparaffiner är giftiga för vattenlevande organismer, är mycket långlivade i naturen och misstänks även vara cancerframkallande.

Även kadmium hittades i otillåtna halter och två undersökta barnvårdsartiklar innehöll ftalater.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!