Hälsa

Kraftigt minskad spermieproduktion – enbart hos vita män

En ny studie från Israel visar att spermieproduktionen hos västerländska män minskat med hela 52 procent sedan 1970-talet. Orsaken kan vara de kemikalier som särskilt västerländska män dagligen utsätts för.

Studiens resultat visar tydligt att det är specifikt västerländska mäns spermieproduktion som påverkats. Mellan 1973-2011 minskade spermieproduktionen hos män i Nordamerika, Europa och Australien med i genomsnitt 52,4 procent. Även antalet spermier per utlösning har minskat med nästan 60 procent hos västerländska män under perioden.
Problemet med minskad spermieproduktion är specifikt för västerländska män, eftersom forskarna inte kunde se någon liknande trend hos män från övriga delar av världen.

Forskarna är osäkra på vad som orsakar den minskade spermieproduktionen, men ser hormonstörande kemikalier och en ohälsosam livsstil som möjliga faktorer, rapporterar CBS News.

Studiens resultat kan vara en av anledningarna till att vita personer skaffar färre barn än människor av andra etniciteter. I exempelvis Storbritannien står ickevita för mer än en tredjedel av alla barn som föds, trots att de utgör 13 procent av befolkningen i landet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!