Kemikalieinspektionen föreslår en ny EU-lag för textilier

publicerad 8 februari 2016
Många kläder innehåller kemikalier som sedan kommer ut i grundvattnet och haven vid tvätt

Kemikalieinspektionen (KI) föreslår att regeringen arbetar för en särskild lag för textilier inom EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder.

– Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil. En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen, på KI.

KI föreslår att regeringen inleder arbetet för att utveckla en enhetlig produktlagstiftning. Lagstiftningen bör omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan orsaka cancer, skada reproduktionsförmågan eller skada miljön.

KI föreslår dessutom att regeringen överväger behovet av en skatt på kläder och textilier. Ekonomiska styrmedel kan vara ett komplement i väntan på lagstiftning för att minska risker med farliga ämnen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!