Inrikes

Steget efter


Pressbild: Fotogruppen Södersjukhuset

"Södersjukhuset ser ut som en krigszon"

Inrikes Södersjukhuset i stabsläge. "Patienter ligger och skriker. Döende får inte smärtstillande.", berättar sjuksköterska.


Foto: Jens Ohlsson

"Det misslyckade (S)verige"

Krönikor Dan Ahlmark tar i denna krönika upp vad som skapade förutsättningarna för den välfärd som nu i rask takt raseras.


Foto: Pedro Szekely/CC BY-SA 2.0

"Kommer välfärdsstaten att dö?"

Krönikor Dan Ahlmark tar i denna krönika upp den svenska välfärdsstatens branta utförsåkning och att endast en lätt inbromsning inte är något att hurra för.