Kommer välfärdsstaten att dö?

Dan Ahlmark tar i denna krönika upp den svenska välfärdsstatens branta utförsåkning och att endast en lätt inbromsning inte är något att hurra för.

publicerad 22 mars 2019

SCB meddelar, att invandringen till Sverige under 2013-18 uppgick till 817 147 personer. En ytterligare halv miljon immigranter under de närmaste fem åren syns möjlig. Det aktualiserar frågan, hur detta inverkar på välfärdsstaten.

Kommer den att falla sönder? Och i så fall: Hur sker det? Låt oss därför granska, hur svenskars upplevelser av de (1) fysiska respektive (2)  kulturella/samhälleliga levnadsomständigheterna i Sverige av idag påverkas, samt hur (3) det grundläggande sociala kittet i samhället upplöses av dagens samhällsutveckling.

Försämringen av de fysiska levnadsomständigheterna (1) beror i första hand på, att regeringarna Reinfeldt och Löfven genomförde en massinvandring, som visat sig vara…


 


Liknande artiklar: