Inrikes

Nedskärningar i välfärden att vänta i Uppvidinge

Uppvidinge kommun har stora budgetunderskott och måste därför skära ner på sin välfärd. Kommunen har sparkrav på 8 miljoner för 2020 och ytterligare 12 miljoner för 2021. Bakgrunden är en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade statsbidrag för kommande år.

Kommunchef Lars Engqvist (S) och kommunledningsgruppen, (som består av förvaltningscheferna, ekonomichef, personalchef och IT- och upphandlingschef) har nu kommit med förslag på nedskärningar för att klara sparkraven.
Alla förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram förslag på kostnadssänkningar på en procent. Andra nedskärningar som föreslagits är: översyn av antalet särskilda boenden, översyn av antalet gruppboenden, översyn av det hemgångsstödjande teamets funktion och storlek, översyn av antalet enheter inom förskola och skola, halvering av antalet tillagningskök och färre bibliotekarier med mera.

Den 25 juni beslutar Kommunfullmäktige om budgetramarna för kommande år, det vill säga hur mycket pengar som fördelas till respektive nämnd. I november beslutar Kommunfullmäktige om hela budgeten för kommande år.

Uppvidinge är en liten kommun i Småland. Folkmängden är strax under 10 000 personer och centralorten är Åseda. Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund 19,96 % av befolkningen.

 

Källa: Uppvidinge.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!