Inrikes

Ofödda barn dör på grund av platsbrist

Skånes universitetssjukhus har lex Maria-anmält tre fall där foster avlidit i livmodern och som troligen kunnat undvikas. Två av fallen berodde på platsbrist.

Skånes universitetssjukhus såg förra hösten en ökning av antalet barn som dog i livmodern. En genomgång av fall där barn dött i livmodern under 2018 gjordes och nu anmäls tre fall enligt lex Maria.
I två av fallen sköts förlossningen, som skulle sättas igång, upp på grund av för få vårdplatser på förlossningsavdelningen.

– Det hade varit möjligt att de kunnat överleva och varit friska om man satt igång förlossningen första dagen, säger Andreas Herbst, överläkare i obstetrik på Skånes universitetssjukhus.

Ett tredje dödsfall handlade om att man under graviditeten inte upptäckt att ett foster var tillväxthämmat.

Det är inte första gången som ofödda barn dör i livmodern på grund av platsbrist i Skåne. Från kvinnokliniken i Lund rapporterades om ett barn som dog under 2015 då modern, trots att hon visade tecken på havandeskapsförgiftning, skickades hem på grund av för få lediga vårdplatser på avdelningen.

Sverige har i snitt under de senaste 20 åren haft flest antal dödfödda barn i Norden.

 

Källa: SR

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!