IT/Övervakning

Nätcensuren

Montage: NyD-Michael Vadon/CC BY-ND 2.0

Twitter bannlyser Donald Trump för alltid

IT/Övervakning Företaget har tidigare deklarerat att man kommer att göra allt för att rensa ut politiskt oliktänkande.


Steget efter