Miljö

Steget efter


Klimatpris till barn för plastfabrik

Miljö Children's Climate Prize är ett internationellt klimatpris som tilldelas ett barn eller ungdom i ålder 10-17 år, som gjort något extraordinärt för klimat och miljö.


Floder bär plast till haven

Miljö Plastskräp i haven hamnar där huvudsakligen för att den sköljs ut genom stora floder, enligt en studie.


Foto: Vincent van Zeijst/CC BY-SA 3.0

Stora mängder plast på Antarktis

Antarktis Halterna av mikroplast på Antarktis är mycket högre än väntat, enligt forskare vid University of Hull och British Antarctic Survey.


Foto: Ivan Mlinaric/CC BY 2.0

Klädkedjor börjar ta betalt för plastkassar

Miljö Tre av Sveriges största klädkedjor har gått samman för att minska plastkasseanvändandet. Kedjorna kommer från och med den 1 juni att börja ta betalt för plastkassar.


Second hand-butik: Slut med ftalater i barnvaror

Miljö I en undersökning från Göteborgs Stads miljöförvaltning uppmärksammades nyligen att elva av sjutton leksaker, inköpa i second hand-butiker, innehöll förbjudna halter av ftalater. Efter granskningen beslutade second hand-aktören Emmaus Björkå att ta bort samtliga barnprodukter som kan innehålla ftalater. – Vi har blivit ombedda av Göteborgs Stad att titta på hur vi kan få bort […]


Pant på plastpåsar provas

Miljö Ett svenskt företag, Pantapåsen, har nu inlett pilottestning av ett system för pant av plastpåsar i en butik i Stockholm, där man lyckats minska förbrukningen med 60 procent.


Förbjudna kemikalier i mjuk plast

Hälsa Kemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.