Svampar “dammsuger upp” plastpartiklar

publicerad 26 januari 2024
- av Sofie Persson
Svamparna "fångar upp" närliggande plastpartiklar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svampar “dammsuger” sin omgivning på plastpartiklar, detta enligt forskning från Lunds universitet. Upptäckten öppnar nya möjligheter för att förstå och bekämpa plastföroreningar i marken.

Mikro- eller nanoplaster, det vill säga ytterst små plastpartiklar, har tidigare visats vara mycket skadliga för organismer. Plastföroreningarnas långsiktiga effekter på olika ekosystem är dock ännu inte klarlagda. Forskare vid Lunds universitet har nu tittat närmare på den här typen av föroreningar för att studera samspelet mellan plastpartiklarna och enskilda celler. Detta gjorde man genom att använda så kallade mikrofluidik-chip under mikroskåp.

När forskarna analyserade hur svamp och bakterier påverkades av nanoplaster, upptäckte de att svamparna “fångade” närliggande plastpartiklar.

Vid högsta koncentrationen av nanoplast fångade svamparna de flesta av de små plasterna som fanns i deras närhet, i en process som vi kallar ”dammsugareffekten”, säger biologiforskaren Paola Micaela Mafla-Endara till forskning.se.

Plastens partiklar fastnade på svampens grenar som “städade” omgivningen för att få tillbaka sin växtkraft, visar studien som kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science of The Total Environment i december. Forskarna menar att detta inte är en “enkel lösning” på problemet med plastavfall, men att det ändå ger hopp inför framtiden.

Man upptäckte även att plasten kunde ha negativ effekt på markmikroberna, vilket understryker behovet av ytterligare studier.

Detta fungerar som en påminnelse om att minska vårt plastavfall och föroreningen av jordar. Att hitta svampar som specifikt kan samla in nanoplast från jordlösningen kan hjälpa andra organismer att bättre tåla föroreningen och kanske locka till sig bakterier som kan bryta ner plast, säger biologiforskaren Edith Hammer.

Svampar äter olja

Tidigare forskning har även påvisat att svampar kan “äta” olja. Bland annat har man i ett projekt i Kalifornien för några år sedan använt ostronskivling för att rena mark från motorolja och diesel. Oljan hade läckt ut över en markyta på omkring tio kvadratmeter och kommit ner på tre meters djup. På två år hade halterna av diesel i jorden i snitt minskat från 760 mg/kg till cirka 20 mg/kg – den genomsnittliga förekomsten av motorolja i marken minskade från 250mg/kg ner till cirka 40 mg/kg.

Även i Sverige har man vid Naturhistoriska Riksmuseet forskat kring att sanera mark från olja med hjälp av svampar, något forskaren Magnus Ivarsson tar upp i Naturvetarpodden tidigare i år.

Helt fascinerande, hållbarhet när den är som bäst, där vi använder oss av biologiska metoder för att rena mark, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!