Nedbrytbar “plast”, framtidens material?

publicerad 8 augusti 2012

Plastanvändningen har bara ökat trots medföljande negativa hälso och miljö effekter. Detta på grund av materialets mångsidiga egenskaper och en påstådd brist på alternativ.

Kanske är detta på väg att förändras. Flera företag har börjat använda ett plastersättningsmaterial som förpackning till sina produkter gjord av nedbrytbart organiskt material kallat cellulosa.

Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar och är således komposterbart. Plasten framställs genom jäsning av kolhydrater med hjälp av mikroorganismer och innehåller ingen olja eller gifter vilket även medför att materialet kan användas som inplantat utan att kroppen stöter bort eller tar skada av det.

Materialet är relativt sett dyrare att framställa då det involverar hantering av mikroorganismer men utgör samtidigt ett möjligt substitut för mycket av det moderna samhällets plastberoende.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!