Inrikes

Annons:


Nyhetsuppdaterade människor mer islamkritiska

Utrikes Människor som håller sig à jour med det pågående världsläget genom att läsa mycket nyheter tenderar att ha en mer kritisk hållning mot islam än de som inte läser lika mycket nyheter, visar forskning.