Religiösa vill ha fler barn

publicerad 2 juli 2023
- av Sofie Persson
Både kristna och muslimer vill ha fler barn än ateister.

Religiösa människor med eller utan invandrarbakgrund önskar sig fler barn jämfört med icke religiösa, visar en ny studie vid Stockholms universitet. Hos svenskar låg frikyrkorna högst när det gällde antalet barn man ville ha.

I en studie som en del av avhandlingen Fertility Behavior and Preferences Among Immigrants and Children of Immigrants in Sweden av Erik Carlsson, doktor i demografi vid Stockholms universitet, har man jämfört olika religioner och ursprung när det kommer till barnafödande samt även hur många barn man vill ha. I avhandlingen drar man slutsatsen att det finns skillnader mellan icke religiösa och religiösa grupper.

I studien har man jämfört kristna, muslimer och icke religiösa från samma bakgrund och bland annat inkluderat Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa samt Afrika, även religiösa svenska grupper har jämförts.

Nästan alla invandrargrupper svarade att idealet var att ha färre än tre barn, men idealet var högre hos religiösa när det gäller hur många barn man önskade, och även hur många man faktiskt får, jämfört med icke religiösa. Det spelade mindre roll om man var kristen eller muslim, barnafödandet var högre hos båda grupperna jämfört med icke religiösa.

”Viktigt att förstå skillnader mellan befolkningsgrupper”

Även hos svenskar fanns en skillnad. Icke religiösa önskade ofta färre barn och får i regel det jämfört med andra. Hos medlemmar i Svenska kyrkan finns också ett något högre ideal gällande antal barn och man får i regel även fler barn. Allra högst låg medlemmar i frikyrkor som gärna vill ha många barn och ofta får det.

Carlsson menar att det är viktigt att studera barnafödande hos olika grupper för att förstå trender och hur de kan utvecklas.

Först och främst, för att kunna förstå barnafödandet i befolkningen som helhet är det viktigt att förstå skillnader mellan olika befolkningsgrupper för att kunna förstå trender över tid och ha en uppfattning om hur trender kommer att utvecklas i framtiden, säger han till forskning.se.

Avhandlingen gjordes via enkätsvar först vid 2012/13 och sedan 2021.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!