IT/Övervakning

Steget efter


IT/Övervakning Beskrivs som ett alternativ för användare som inte vill att deras aktivitet och surfvanor sparas och kartläggs.


Foto: Flickr/Janitors/CC BY 2.0

Robotdammsugare kan sälja ditt hems adress

IT/Övervakning Robotdammsugaren Roomba, som tillverkas av iRobot, har blivit en storsäljare. Men iRobot har kritiserats för att man varit öppen för idén att sälja information om var du bor till tredje part.


Foto: Flickr/portal gda/CC BY-NC-SA 2.0

Inte en rättighet att komma åt döda barnets Facebook

IT/Övervakning Föräldrarna till en avliden flicka har upprepade gånger försökt att få åtkomst till deras dotters privata Facebookmeddelanden. Nu har en domstol i Berlin beslutat att Facebook inte behöver ge anhöriga tillgång till Facebookkontot.


Vad är “The Internet of things”?

IT/Övervakning Kanske har du hört begreppet "The Internet of things". Men vad betyder det? "Prylarnas" eller "tingens Internet" skulle man kunna säga. Det som åsyftas är den allt större anslutningen av prylar och apparatur till Internet. Fram till 2022 beräknar man att tre biljoner sensorer kommer att vara anslutna till Internet. Om så många saker är […]


Foto: Flickr/Kārlis Dambrāns/CC BY 2.0

Mozilla värnar om privat surf

IT/Övervakning Nytt projekt håller på att testas. Mozilla Firefox håller vill ge dig möjligheten att blockera program som samlar in data från dig.