EU-parlamentet röstade för kontroversiellt vaccinpass

Coronarepressionen

publicerad 9 juni 2021
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


EU-parlamentet har med 546 ja-röster mot 93 nej-röster röstat igenom ett förslag som innebär att de kritiserade vaccinpassen ska införas i hela unionen. I passen ska bland annat medborgarnas sjukdomshistorik och vaccinationsstatus kartläggas.

Utöver de 546 som röstade ja och 93 som röstade nej så valde 51 ledamöter också att lägga ner sina röster. Man betonar att det digitala vaccinpasset primärt ska användas för resor inom EU och att det är varje lands myndigheter som får i uppgift att utfärda passen där bland annat information om huruvida innehavaren har haft covid-19 eller inte och om denne vaccinerat sig kommer att lagras.

EU-parlamentet hävdar samtidigt paradoxalt nog att passet inte ska betraktas som någon resehandling och inte får ”bli ett krav för att kunna röra sig fritt”.

Vaccinpassen börjar gälla i Sverige redan den 1 juli och kommer inledningsvis, som man beskriver det, att användas under en ”testperiod” på 12 månader.

Noterbart är att EU-parlamentet
i sitt pressmeddelande väljer att inte lyfta fram någon som helst kritik mot passens integritetskränkande och totalitära aspekter utan enbart valt en oreserverat positiv vinkling.

Det gör det lättare att resa fritt och bidrar till att begränsningarna gradvis kan hävas på ett samordnat sätt”, skriver man bland annat.

Vaccinpasset kan fås antingen i digital form eller i pappersformat med en QR-kod och 100 miljoner euro av EU-medel har gått åt för att bekosta intygen.

Att ha ett vaccinpass är heller ingen garanti för att få röra sig fritt inom EU och man konstaterar att länderna själva får ha extra restriktioner utöver passen i form av karantän, självisolering eller tester om dessa bedöms ”nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan”.

I korthet innebär detta att alla EU-länder nu måste godta de vaccinationsintyg som utfärdats i något annat EU-land och som gäller vaccin som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

I dag har Europaparlamentet satt fart på återställandet av den fria rörligheten och ett fullt fungerande Schengenområde samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin. EU:s digitala covidintyg kommer att gälla från och med den första juli och kommer att garantera säkra och samordnade resor i sommar. EU-länderna uppmuntras att avstå från att införa ytterligare restriktioner, såvida det inte är strikt nödvändigt och proportionerligt, och det är betryggande att vissa länder redan utfärdar intyget”, deklarerar Juan Fernando Lopez Aguilar, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter nöjt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!