EU-parlamentetFoto: Miljöpartiet de gröna/Fredrik Hjerling

EU kritiseras för att militarisera bistånd

UtrikesEU-parlamentets utrikesutskott röstade igenom ett förslag som kan flytta EU-pengar från civila konfliktförebyggande åtgärder till militära kapacitetsbyggande åtgärder.