Vaccinkritikern i EU-parlamentet: “Covid-19 en biologisk krigshandling mot mänskligheten”

Coronavirusets spridning

publicerad 1 juni 2023
- av Markus Andersson
Dr David Martin talar i EU-parlamentet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den profilerade vaccinkritikern Dr. David Martin, som beskriver sig själv som finansiell analytiker, författare, debattör och forskare, deklarerade under den internationella covidkonferensen i EU-parlamentet att covid-19 de facto utgjorde en form av biologisk krigföring. Denna, menar Martin, släpptes medvetet ut av amerikanska myndigheter för att skapa en global epidemi som gynnade läkemedelsjättarna genom massvaccinationsprogram.

I början av maj arrangerades tredje upplagan av den internationella covidkonferensen i Bryssel, sponsrad av EU-grupperna Europeiska konservativa och reformister samt Identitet och demokrati.

Ett stort antal gäster och talare var inbjudna – bland andra den amerikanske biokemisten Dr. Robert Malone som också är upphovsman till mRNA-vaccintekniken.

Under konferensen diskuterade experter, aktivister och EU-parlamentariker möjligheten att covid-19 medvetet använts som ett vapen för att kunna införa drakonisk kontroll över medborgarna, stänga ner samhällen och gynna vissa aktörer ekonomiskt. Till synes medveten manipulation av coronastatistik av hälsomyndigheter diskuterades också och så även hälsoriskerna kopplade till de kontroversiella covidvaccinen.

En av deltagarna var Dr. David Martin, profilerad vaccinkritiker och debattör, som argumenterade för att ett coronavirus för första gången identifierades 1965 och att mäktiga intressen har arbetat i över 50 år för att manipulera och modifiera viruset till biologisk krigföring för att skada mänskligheten och gynna läkemedelsjättarna.

Här är hela anförandet

Martins uppmärksammade anförande har översatts nedan i sin helhet. Notera att vissa delar av talet syftar på presentationsbilder som visas upp i samband med talet. Anförandet har trots detta lämnats orört.


“Det är en särskilt intressant plats för mig att sitta på idag, med tanke på att jag för över ett decennium sedan satt i just den här stolen här i EU-parlamentet. Då varnade jag världen för vad som skulle komma, under det samtal som hölls av De gröna och EFA och ett antal av de andra partierna i Europeiska unionen, i olika representationer.

Vi hade ett samtal om huruvida Europa skulle anta Förenta staternas politik att tillåta patent på biologiskt framställda material. Vid den tidpunkten uppmanade jag detta organ och människor runt om i världen att användande av naturen som vapen mot mänskligheten hade allvarliga konsekvenser.

Tragiskt nog sitter jag här i dag med den olyckliga replik som jag inte tycker om att säga, nämligen “vad var det jag sa”.

Min roll i dag är att sätta upp scenen för detta samtal i ett historiskt sammanhang, för detta är inte någonting som skett under de senaste tre åren. Det är inte någonting som skett under de senaste fem eller sex åren.

Det här är faktiskt en pågående fråga som förmodligen började här i Europa i början av mitten av 1800-talet, men 1913, 1914 började den här diskussionen här i Centraleuropa. Den pandemi som vi påstår har inträffat under de senaste åren inträffade inte heller över en natt.

Faktum är att denna mycket specifika pandemi med coronavirus började i en helt annan tid.

De flesta av er vet inte att coronavirus som en modell av en patogen isolerades 1965.

Coronavirus identifierades 1965 som en av de första smittsamma, replikerbara virusmodellerna som kunde användas för att modifiera en rad andra erfarenheter av mänskliga tillstånd. Det isolerades en gång i tiden och sattes i samband med vanlig förkylning.

Men det som är särskilt intressant med dess isolering 1965 är att den omedelbart identifierades som en patogen som kunde användas och modifieras av en mängd olika skäl. Men 1966 användes den allra första COV Coronavirus-modellen som ett transatlantiskt biologiskt experiment för att manipulera människor. Du hörde datumet, 1966. Jag hoppas att du förstår poängen med vad jag säger.

Detta är inte något som hände över en natt. Det här är faktiskt något som har pågått länge.

Ett år innan jag föddes hade vi det första transatlantiska datadelningsexperimentet om coronaviruset mellan USA och Storbritannien, och 1967, samma år som jag föddes, gjorde vi de första försöken att vaccinera människor med modifierat coronavirus.

Är inte det fantastiskt?

Var var vi när vi faktiskt tillät brott mot fördrag om biologiska och kemiska vapen?

Var befann vi oss som mänsklig civilisation när vi tyckte att det var en acceptabel sak att göra, att ta en patogen till USA och infektera hela världen med den? Var hölls det samtalet och vad skulle ha varit det samtalet 1967?

Det samtalet ägde inte rum. Ironiskt nog förvandlades förkylningen till en chimär på 1970-talet, och 1975, 1976 och 1977 började vi fundera på hur vi kunde modifiera coronaviruset genom att sätta in det i olika djur som grisar och hundar.

Föga överraskande, när vi kom till 1990, upptäckte vi att coronaviruset som smittämne var ett industriellt problem för två primära industrier, hund- och grisindustrin. Hunduppfödare och grisuppfödare upptäckte att coronaviruset skapade gastrointestinala problem, och det blev grunden för Pfizers första spikproteinvaccin. Patentansökan inlämnad.

Är ni redo för detta, 1990? Hörde ni vad jag just sa? Operation Warpspeed. Ursäkta mig. Var är warpen och hastigheten? Pfizer, 1990. Det allra första spikproteinvaccinet mot coronaviruset.

Är inte det fascinerande? Är det inte fascinerande att vi fick höra att spikproteinet är en ny företeelse. Vi fick just reda på att det är problemet. Nej, det är det inte alls.

Faktum är att man inte bara upptäckte att det inte var just nu.

Man upptäckte problemet 1990 och ansökte då om de första patenten på vacciner för spikproteinet i coronaviruset.

Vem kunde ha gissat på Pfizer? Helt klart en oskyldig organisation, som inte gör något annat än att främja människors hälsa.

Det är uppenbart att Pfizer, den organisation som inte alls har köpt rösterna i denna kammare, i varje kammare i varje regering runt om i världen, inte att Pfizer, verkligen inte skulle ha haft något att göra med detta, men åh jo, det hade de.

1990 upptäckte de att det fanns ett problem med vacciner. De fungerade inte.

Vet ni varför de inte fungerade? Det visar sig att coronavirus är en mycket formbar modell. Det förvandlas och förändras, och det muterar över tid.

Faktum är att varje publikation om vacciner mot coronavirus från 1990 till 2018, varje enskild publikation drog slutsatsen att coronavirus undgår vaccinimpulsen eftersom det modifierar och muterar för snabbt för att vacciner ska vara effektiva.

… och sedan 1990 till 2018, det är den publicerade vetenskapen mina damer och herrar, det är att följa vetenskapen, att följa vetenskapen är deras egen anklagelse mot sina egna program som sa, det fungerar inte.

Det finns tusentals publicerade artiklar om den saken, inte några hundra, och inte finansierade av läkemedelsföretag.

Det här är publicerade artiklar som är oberoende vetenskaplig forskning, som otvetydigt visar att vaccinen inte fungerar, inklusive de ansträngningar som gjorts av Ralph Baric vid University of North Carolina Chapel Hill för att modifiera chimären.

Alla visar att vaccin inte fungerar på coronavirus. Det är vetenskapen, och den vetenskapen har aldrig ifrågasatts.

Men sedan skedde en intressant utveckling 2002, och detta datum är mycket viktigt eftersom University of North Carolina Chapel Hill 2002 patenterade, och jag citerar, en “infektiös replikationsdefekt klon” av coronavirus.

Lyssna på dessa ord …

“Infektiös replikationsdefekt”. Vad betyder den frasen egentligen? För de av er som inte är bekanta med språket, låt mig förklara det för er.

Infektiös replikationdefekt betyder ett vapen.

Det betyder något som är avsett att rikta in sig på en individ, men inte orsaka indirekta skador på andra individer.

Det är vad infektiös replikationsdefekt betyder.

Det patentet lämnades in 2002 på arbete som finansierats av NIAID:s Anthony Fauci från 1999 till 2002, och det arbete som patenterats vid University of North Carolina Chapel Hill föregick mystiskt nog SARS 1.0 med ett år.

“Dave, menar du att SARS 1.0 inte kom från en våtmarknad i Wuhan?”

“Antyder du att det kan ha kommit från ett laboratorium vid University of North Carolina Chapel Hill?”

Nej, jag antyder inte det. Jag säger att det är fakta. Vi har konstruerat SARS.

SARS är inte ett naturligt förekommande fenomen.

Det naturligt förekommande fenomenet kallas vanlig förkylning. Det kallas influensaliknande sjukdom. Det kallas gastroenterit. Det är det naturligt förekommande coronaviruset.

SARS är den forskning som utvecklats av människor för att beväpna en livssystemmodell för att faktiskt attackera människor, och de patenterade den 2002.

2003 lämnade CDC in patentet på coronavirus isolerat från människor, återigen i strid med biologiska och kemiska vapen, fördrag och lagar som vi har i USA, och jag är mycket, mycket precis med detta.

USA gillar att prata om sina rättigheter och allt annat, rättsstatsprincipen och allt nonsens som vi tycker om att prata om, men vi ratificerar inte fördrag om, jag vet inte, att försvara människor. Vi undviker på ett iögonfallande sätt att vi faktiskt har en fantastisk historia av att förespråka mänskliga rättigheter och sedan förneka dem när det gäller att faktiskt vara en del av det internationella samfundet, vilket är något problematiskt.

Men låt oss klargöra någonting.

När CDC i april 2003 ansökte om patent på SARS Coronavirus isolerat från människor, vad gjorde de då?

De laddade ner en sekvens från Kina och ansökte om patent på den i USA.

Alla ni som känner till fördragen om biologiska och kemiska vapen vet att det är en överträdelse. Det är ett brott. Det är inte ett oskyldigt “hoppsan”, det är ett brott.

USA:s patentverk gick så långt som att avvisa denna patentansökan vid två tillfällen, tills CDC beslutade att muta patentverket för att åsidosätta patentgranskaren – för att i slutändan utfärda patentet 2007 på SARS Coronavirus.

Men låt oss inte låta det gå oss förbi, för det visar sig att RT-PCR, som var det test som vi enligt uppgift skulle använda för att identifiera riskerna med coronaviruset, faktiskt identifierades som ett bioterroristhot av mig i två EU-sponsrade evenemang 2002 och 2003, för 20 år sedan som skedde här i Bryssel och i Europa.

År 2005 betecknades just denna patogen specifikt som en “plattformsteknik” för bioterrorism och biovapen, och beskrevs som sådan, det är inte min terminologi som jag tillämpar. 2005 beskrevs den som en platformsteknik för biologisk krigföring. Det är den officiella klassificeringen från 2005 och framåt. Jag vet inte om det låter som folkhälsa. Gör det?

Teknik som möjliggör biologisk krigföring som inte känns som folkhälsa, som inte känns som medicin, som känns som ett vapen, utformat för att utplåna mänskligheten. Det är så det känns, och det känns så eftersom det är just vad det är.

Vi har lurats att tro att EcoHealth Alliance och DARPA och alla dessa organisationer är vad vi bör peka på, men vi har uttryckligen uppmanats att ignorera fakta – om att över 10 miljarder dollar har slussats genom svarta operationer, genom Anthony Faucis checkbok samt en huvudbok där NIAID finns i en balansräkning sida vid sida med en balansräkning för biologiskt försvar. En matchning dollar för dollar som ingen i medierna talar om, och det har pågått sedan 2005.

Vad gäller vårt tillfälliga stopp av gain-of-function, moratoriet som var tänkt att frysa alla försök att genomföra gain-of-function-forskning. Under hösten 2014 fick University of North Carolina, Chapel Hill ett brev från NIAID där det stod att gain-of-function-moratoriet för coronavirus in vivo skulle upphävas, men eftersom deras bidrag redan betalats ut fick de ett undantag.

Hörde du vad jag just sa?

Ett laboratorium för biologiska vapen vid University of North Carolina Chapel Hill fick ett undantag från funktionsmoratoriet, så att vi 2016 kunde publicera tidskriftsartikeln där det stod att SARS coronavirus är redo för spridning mellan människor och vad, kan man fråga sig, var det för coronavirus som var redo för spridning mellan människor?

Det var WIV One. Wuhans virologiska institut, virus nummer ett. Redo för mänsklig spridning 2016 i The Proceedings of the National Academy of Sciences (auktoritativ vetenskapsjournal) så att när vi kommer till 2017 och 2018 blev följande fras allmänt vedertagen (i forskningssammanhang): det kommer att ske ett oavsiktligt eller avsiktligt utsläpp av en luftvägspatogen.

Det operativa ordet, uppenbarligen i den frasen, ordet “utsläpp”, låter det som en läcka? Låter det som om en fladdermus och en pangolin gick in på en bar i Wuhan och hängde och hade sex? Och, hör och häpna, vi fick SARS Cov-2.

“Oavsiktlig eller avsiktlig spridning” av en luftvägspatogen var den terminologi som användes.

Fyra gånger i april 2019, sju månader före uppgifterna om patient nummer ett, ändrades fyra patentansökningar från Moderna för att inkludera termen “oavsiktligt eller avsiktligt utsläpp av en respiratorisk patogen” som motivering för att tillverka ett vaccin mot något som inte existerade.

Om ni inte gjort det ännu, ta särskild notis i varje utredning om att detta var planerat i förväg, för det var i september 2019 som omvärlden noterades om detta. Om att vi skulle ha en olycka eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen, så att det i september 2020 skulle finnas en världsomspännande acceptans av en universell vaccinmall. Det är deras egna ord.

Avsikten var att få världen att acceptera en universell vaccinmall, och avsikten var att använda coronavirus för att komma dit. Låt oss läsa detta, eftersom vi måste läsa in detta i protokollet:

“Tills dess att en smittsam sjukdomskris är mycket verkligt närvarande och vid den nödtröskel som ofta i stor utsträckning ignoreras för att upprätthålla finansieringsbasen bortom krisen”.

Han sa: “Vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder, till exempel ett paninfluensa- eller pancoronavirusvaccin.”

“En viktig drivkraft är media och ekonomin kommer att följa hypen. Vi måste använda denna hype till vår fördel för att komma till de verkliga frågorna. Investerare kommer att reagera om de ser vinst i slutet av processen”.

Det låter som folkhälsa. Låter som det bästa av mänskligheten. Men nej. Mina damer och herrar, detta var överlagd inhemsk terrorism, vilket konstaterades i National Academy of Sciences förhandlingar 2015, som publicerades framför dem.

Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot mänskligheten, och det medgavs skriftligen att detta var en finansiell stöt och ett finansiellt bedrägeri.

Investerare kommer att följa om de ser vinst i slutet av processen.

Låt mig avsluta med att ge fem mycket korta rekommendationer.

Hela den här historien började 1965 när vi bestämde oss för att kapa en naturlig modell och börja manipulera den.

Vetenskapen kapades när de enda frågor som kunde ställas var frågor som var godkända enligt patentskyddet för CDC, FDA, NIH och deras motsvarande organisationer runt om i världen.

Vi hade ingen oberoende vetenskap. Vetenskapen hade kapats, och tyvärr fanns det ingen moralisk tillsyn – i strid med alla de värden vi står för.

Det fanns ingen oberoende, ekonomiskt oberoende granskningsnämnd som någonsin bemyndigats kring coronavirus. Inte en enda gång, inte sedan 1965. Så moralen upphävdes för medicinska motåtgärder, och i slutändan gick mänskligheten förlorad eftersom vi beslutade att låta det hända.

Vårt jobb idag är att säga, ingen mer gain of function-forskning punkt. Aldrig mer förvandla naturen till ett vapen.

Viktigast av allt, inga fler företag som gynnar vetenskapen för sina egna intressen – om de inte tar på sig ett 100-procentigt produktansvar för varje skada och varje dödsfall som de orsakar.

Tack så mycket.

 

Dr David E. Martin

 


 

Hela den första delen av International Covid Summit III kan ses nedan, där Dr. David Martins anförande börjar vid 12.55.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFLPWWCAHfQ&t=775s

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!