EU-parlamentet vill förbjuda ”hatpropaganda” om coronaviruset

publicerad 23 april 2020
- av Isac Boman
Europaparlamentet vill ha mer censur och mer pengar till EU.

Under fredagen antogs en resolution av Europaparlamentet där man bland annat kräver att desinformation och vad man benämner som ”hatpropaganda” kopplat till coronaviruset ska förbjudas och bekämpas.

I resolutionen som antogs med 395 röster mot 171 och där 128 ledamöter la ner sina röster, framgår det också att en särskild fond ska inrättas på minst 50 miljarder euro för att ge ekonomiskt stöd till EU-länder som drabbats hårt av krisen, men också för att investera i bättre europeisk hälso- och sjukvård.

Även i övrigt ska mer pengar skjutas in i EU-projektet och en ökad budget ska finansiera ett återhämtnings- och återuppbyggnadspaket för unionen. Här betonar man särskilt att digitala och gröna utvecklingar ska ligga i fokus.


Annonser:


Man beslutar också att EU ska få större makt och befogenheter inte bara nu under pandemin utan även i framtiden. EU-institutionerna ska framöver ha befogenheter att agera när man anser att det finns ”gränsöverskridande hot mot folkhälsan” och snabbare kunna samordna åtgärder och fördela resurser i de olika länderna. Även en särskild europeisk samordning för hälsoinsatser ska införas.

EU passar också på att rikta stark kritik mot unionens mer konservativa länder Ungern och Polen där man anklagar länderna för att ha ändrat lagar och skaffat sig mer makt under coronapandemin och man benämner Ungerns och Polens agerande som ”helt oförenliga med europeiska värderingar”.

Avslutningsvis vill man inrätta en ”europeisk informationskälla på samtliga officiella språk”. Detta eftersom man anser att det är av yttersta vikt att unionens medborgare får tillgång till EU-godkänd information. Övrig information ser man inte med blida ögon på och man kräver att sociala medier aktivt går in och censurerar vad man menar är ”desinformation” och ”hatpropaganda” om coronaviruset.

Exakt hur en teori eller åsikt om coronavirusets ursprung, spridning, farlighet eller lämpliga behandlingar kopplade till viruset skulle kunna tolkas som hatpropaganda framgår inte av resolutionen ifråga.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.