EU-parlamentet klassar Ryssland som ”statlig sponsor av terrorism”

Det nya kalla kriget

publicerad 23 november 2022
- av Markus Andersson
494 ledamöter röstade för resolutionen - och bara 58 emot.

En överväldigande majoritet av Europaparlamentets ledamöter röstade under dagen för att klassificera Ryssland som en ”statlig sponsor av terrorism”.

EU-politikerna motiverar det ytterligare höjda tonläget med att man menar att Ryssland genomför attacker avsiktligen riktade mot civila.

Med anledning av de grymheter som Vladimir Putins regim utfört mot civilbefolkningen i Ukraina har ledamöterna beslutat att kategorisera Ryssland som en statlig sponsor av terrorism”, skriver man i ett pressmeddelande.

Parlamentets uttalande är att beslutet är ett “nödvändigt svar” på ”Rysslands brutala aggressionskrig i Ukraina”. Ryssland anklagas även för att som stat ”tillämpa terroristmetoder”.

I ett uttalande tillstår man samtidigt att EU inte har några mandat att officiellt ”utse stater som sponsorer av terrorism” och uppmanar därför ”EU och dess medlemsländer att utveckla en lämplig rättslig ram för detta ändamål”.

Innan en sådan ”rättslig ram” tagits fram uppmanar ledamöterna att åtminstone olika ryska väpnade grupper, exempelvis Wagnergruppen, ”Kadyroviterna” och andra ”ryssfinansierade väpnade grupper, miliser och proxyaktörer” klassas som terrororganisationer i EU:s gemensamma terroristförteckning.

Vidare kräver man att Ryssland isoleras ytterligare internationellt och att de diplomatiska förbindelserna med landet minskas samt att ”EU:s kontakter med officiella ryska företrädare ska hållas till ett absolut minimum”.

Ryska statsanknutna institutioner i EU som sprider propaganda runt om i världen ska stängas ned och förbjudas”, skriver man vidare och man vill också rikta ytterligare sanktionspaket mot Ryssland.

Resolutionen antogs med 494 röster för, 58 röster emot och 44 nedlagda röster.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkomnar EU-beslutet och menar att ”Ryssland måste isoleras på alla instanser och hållas ansvarigt för att få slut på den långvariga terrorismen i Ukraina och över hela världen”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!