alkohol








Veckans teckning








Framgångsrik myndighetssamverkan har fått bort spritbussarna

InrikesUnder måndagen lämnade Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket slutrapporten för regeringsuppdraget illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen. Den framgångsrika samverkan har fått bort "spritbussarna".




Pensionspengar i alkohol och tobak

EkonomiAP-fonderna äger aktier och andra värdepapper i alkohol- och tobaksföretag till ett marknadsvärde av 16,7 miljarder kronor. Det har IOGT-NTO, nykterhetsförbundets medlemstidning Accent kommit fram