Alkoholsug minskar vid yoga och konditionsträning

publicerad 15 september 2022
- av Sofie Persson
Yoga ger allra bäst effekt mot alkoholsug, enligt studien.

Konditionsträning och yoga har goda effekter mot alkoholmissbruk visar ny forskning. Enligt en studie vid Karolinska institutet minskar träningen alkoholsug, symptom på ångest och även depression

Detta tyder på att den bästa tiden att träna är när suget är starkt, vanligtvis på eftermiddagen eller kvällen, säger forskaren Mats Hallengren vid Karolinska institutet.

Alkoholdrickandet har minskat i Sverige de senaste åren. Även riskbruk av alkohol, det vill säga att man dricker på en nivå som på sikt kan leda till negativa konsekvenser, har minskat. Trots det dricker ungefär 75 procent av svenskarna alkohol och ungefär var tredje svensk uppger att man riskkonsumerat alkohol den senaste månaden. En studie från 2018 visar på att cirka 4 procent av svenskarna är alkoholberoende.

I en ny studie från Karolinska institutet påvisas att träning kan vara lika effektivt för att minska alkoholkonsumtion som vanlig vård. Forskarna menar att många med alkoholproblem inte söker behandling och att de som gör det ofta får återfall.

Nuvarande behandlingar inkluderar psykologiska behandlingar och medicin. Dessa är effektiva, men återfallsfrekvensen är hög och de adresserar inte de fysiska hälsoproblemen som vanligtvis ses hos personer med alkoholbrukssyndrom, säger forskaren Mats Hallengren.

Mot den bakgrunden har man valt att undersöka möjligheterna med träning och tittade då specifikt på konditionsträning och yoga för att se vilka effekter det gav. I studien deltog 140 vuxna med diagnosen alkoholmissbruk. Ingen av dem hade tidigare sökt hjälp och alla hade varit fysiskt inaktiva tidigare. Sedan delade man in deltagarna i två grupper där man stöttade dem att träna tre gånger i veckan i 12 veckor.

Alkoholkonsumtionen minskade i båda grupperna, men hos yoga-gruppen var minskningen som störst. Vidare fann forskarna att även enstaka sessioner med konditionsträning kunde minska suget efter alkohol samt minska ångest och förbättra humöret.

Detta tyder på att den bästa tiden att träna är när suget är starkt, vanligtvis på eftermiddagen eller kvällen. Att regelbundet ersätta alkohol med korta sessioner av träning kan omkoppla hjärnan till att svara positivt på de belöningar som förknippas med träning, vilket resulterar i mindre sug. Slutligen såg vi även att olika former av träning minskade symptom på depression och ångest, med störst effekt hos yogadeltagare. Att känna ångest eller nedstämdhet ökar sannolikheten för alkoholbruk, så det är hoppfullt att träning visade sig minska dessa symptom, säger Hallengren.

Alkohol är en riskfaktor för hälsan och kan orsaka flera sjukdomar och tidig död. Under 2020 beräknade man att 2058 dödsfall orsakades av enbart alkohol i Sverige. Alkohol är också den största riskfaktorn för unga mellan 15-19 år att bli sjuka och dö i förtid, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hallengren menar att forskningsresultaten är goda nyheter eftersom de kan innebära att det finns andra behandlingsmöjligheter för den som vill söka hjälp. Nästa steg i forskningen är att avgöra om dessa fördelar med träning kan bibehållas över tid.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!