Framgångsrik myndighetssamverkan har fått bort spritbussarna

publicerad 3 oktober 2017

Under måndagen lämnade Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket slutrapporten för regeringsuppdraget illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen. Den framgångsrika samverkan har fått bort “spritbussarna”.

Med åren har det byggts upp en välorganiserad smuggling av alkohol till Sverige med bussar, så kallade spritbussar. Som mest fanns ett 15-tal kända oseriösa bussbolag som förfogade över ett 30-tal bussar som dagligen tog in stora mängder alkohol till Sverige. Bolagen samverkade med gränsbutiker i framförallt Tyskland. Varje vecka kom det ungefär 20 ankomster med bussar med en genomsnittlig alkoholmängd på ungefär 12 ton.

Lönsamt sälja till unga
Den illegala hanteringen har genererat stora brottsvinster för aktörerna. Om alkoholen säljs till ungdomar är avansen betydligt större än om alkoholen säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget. Myndigheterna bedömer att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster, pengar som till stor del återinvesteras i den organiserade brottsligheten. Skattebortfallet uppskattas även det uppgå till minst 300 miljoner kronor.

– Vi har varit uthålliga, utnyttjat våra resurser effektivt och planerat insatserna mot bussarna väl och det har gett stor effekt. Varje myndighet har kunnat utnyttja sin verktygslåda i insatsen mot spritbussarna och den samlade effekten av dessa åtgärder har gett resultat, säger Lars Kristoffersson, chef för Brottsbekämpningen på Tullverket.

Fördjupade trafikkontroller och underrättelse
För att angripa problemet med spritbussarna på flera fronter har varje myndighet använt alla angreppssätt de har till förfogande. Bland annat har polisen utfört fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider och övervikt, och Tullverket har drivit utredningar, gjort beslag och omhändertaganden. Samtliga myndigheter har bedrivit underrättelsearbete och haft ett nära samarbete i planeringen av insatserna.

Åtgärderna mot spritbussarna har bland annat gett följande utfall:

  • Drygt ca 145 000 liter omhändertagen och beslagtagen alkohol.
  • Målvakter har dömts till fängelse jämte utvisning.
  • Drygt 675 000 kr i utfärdade transporttillägg på busschaufförer och passagerare.
  • Skatteutredningarna har medfört ca 6 miljoner kr i höjningar avseende alkoholskatt.
  • Drygt 3 miljoner kr i utfärdade böter på grund av överlast, missbruk av kör- och vilotider etcetera.

Myndigheterna kommer att fortsätta arbetet mot den organiserade alkoholsmugglingen. Under sensommaren har det skett en ökning av den så kallade myrtrafiken, det vill säga trafiken med skåpbilar och andra mindre fordon innehållande alkohol. Busschaufförer och målvakter som tidigare påträffats i bussar har nu påträffats i myrtrafiken trots att de redan är föremål för brottsutredning.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!