Julsupandet fick många barn att ringa Bris

publicerad 19 januari 2024
- av Sofie Persson
Många barn har påverkats av vuxnas drickande under julhelgen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under jullovet har Bris mottagit samtal från fler än 2600 barn, ett högre antal högre än någonsin tidigare. En betydande andel av dessa samtal har handlat om vuxnas alkoholkonsumtion under jul- och nyårshelgerna.

Det föregående jullovet innebar en toppnotering för Bris med över 2400 samtal från barn. Dessa samtal har nu ökat ytterligare, där fler än 2600 barn har sökt stöd under jul och nyår, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med föregående år.

För barn som inte mår bra kan lov bli extra tunga då rutiner och vardagen ändras. Det blir tid över att tänka och känna, och samtidigt försvinner många av de viktiga vuxna som finns runt barnet och kan fånga upp hur barnet mår, säger Magnus Jägerskog Generalsekreterare på Bris i ett pressmeddelande.

Hälften av samtalen handlar om psykisk ohälsa och frågor om nedstämdhet, ångest och självmord. Närmare en fjärdedel ringer om familjen eller familjekonflikter, samtidigt som nästan en femtedel ringer om våld, kränkningar och övergrepp.

Under jul och nyårsafton skiljer sig samtalen från de vanliga, och det blir tydligt att många barn påverkas av vuxnas drickande under helgerna.

Vi pratar ofta i samhället om vuxnas drickande och någonstans förstår vi alla att det påverkar barn, men när vi tar del av det barn berättar i stödet så blir det tydligt.

Sammanställningen är från samtal mellan 21 december och 6 januari, vilket är samma mätperiod som tidigare år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!