Nyktra tonåringar har bättre relation till föräldrar

publicerad 10 mars 2024
- av Sofie Persson
Unga som inte dricker alkohol har i regel också en negativ inställning till andra droger.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ungdomar som inte dricker alkohol har en öppnare relation till sina föräldrar, visar en studie. De uppvisar även färre beteendeproblem än övriga.

I studien, som publicerats i International Journal of Adolescence and Youth, har man undersökt hur ungdomar som inte dricker alkohol, samt inte heller har någon tidigare erfarenhet av det, över tid skiljer sig från drickande ungdomar. Forskare från Göteborgs och Stockholms universitet har gjort detta genom att följa 600 ungdomar mellan 12 och 17 år. Ungdomarna fick svara på frågor om socialt umgänge, mental hälsa, alkoholvanor och även om de exempelvis ägnade sig åt snatteri.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland svenska ungdomar sedan millennieskiftet. Ungdomar som aldrig dricker alkohol blir också allt vanligare där exempelvis endast 38 procent av eleverna i årskurs 9 drack alkohol år 2022. För femtio år sedan låg den siffran på 90 procent.

Det visade sig att ungdomarna som inte drack i regel hade en öppnare relation till sina föräldrar. Ungdomar som inte drack ansåg också oftare att deras föräldrar hade betydligt mer kunskap, jämfört med alkoholdrickare. Däremot hade de som inte drack minskade sociala kontakter med jämnåriga, och det var mindre troligt att de skaffade nya vänner.

Vidare uppvisade unga som inte drack mindre beteendeproblem över tid, som exempelvis snatteri eller stöld, jämfört med de som drack alkohol. De som inte drack hade också en negativ inställning till droger och var mindre benägna att använda sådana.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!