Alkohol förändrar hjärnan hos foster

publicerad 27 november 2022
- av Sofie Persson

Alkohol kan ge förändringar i fosters hjärna, visar ny forskning och även små mängder kan orsaka en markant skillnad. Vad förändringarna innebär vet man dock inte ännu.

I allmänhet brukar man avråda gravida kvinnor från att dricka alkohol, vilket exempelvis Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Däremot har exempelvis tv-profilen Agnes Wold tidigare menat att gravida visst kan konsumera alkohol och antydde att det var fel att uppmana kvinnor att helt avstå under graviditetens nio månader.

Nu har forskare i Österrike kommit fram till slutsatsen att alkoholkonsumtion vid en graviditet kan orsaka förändringar i fostrets hjärna.

Hjärnbalken var signifikant större hos de foster som hade utsatts för alkohol. Dessa foster hade också en mer symmetrisk hjärnutveckling, vilket man normalt inte har, säger forskaren Marlene Stümpflen vid Medizinische Universität Wien till Bonniertidningen DN.

Tanken från början var inte att studera alkoholvanor, utan att 500 kvinnor skulle genomgå en magnetresonanstomografi (MRI) av fostret av olika anledningar. Vid intervjuer såg man sedan att 51 av dessa kvinnor hade druckit alkohol under sin graviditet, 27 uteslöts på grund av andra orsaker. Tre av kvinnorna uppgav att de drack ett till tre glas med alkohol i veckan. Två drack fyra till sex glas, medan en kvinna drack mer än 14 glas per vecka. De resterande 17 kvinnorna drack alkohol mer sällan, som mest ett glas/en drink per vecka.

Fostren var mellan 22 och 36 veckor gamla. Till varje foster kopplades två kontrollgrupper som inte utsatts för alkohol och som matchade avseende kön och ålder.

Därefter analyserade vi bilderna utan att veta vilka som hade exponerats för alkohol och vilka som inte hade blivit det, säger Stümpflen.

Det handlade framförallt om förändringar i tinningloberna och hjärnbalken, som båda bland annat är viktiga för tal och kognition. Redan vid små mängder alkohol kunde man se markanta förändringar.

Redan vid ett glas i veckan kunde vi se signifikanta skillnader. Vad de här skillnaderna innebär vet vi ännu inte, men de fanns där, säger Patric Kienast, läkare och forskare vid samma universitet.

Studien är dock liten, men forskarledaren professor Gregor Kasprian menar att man även samarbetar med en fransk forskargrupp som funnit samma typer av förändringar hos råttfoster.

Det talar för att det verkligen är alkoholen som är orsaken. Det är inte så att de här förändringarna kommer att påverka huruvida barnen kommer att kunna gå eller lära sig prata. Om de har betydelse är det på ett mer subtilt sätt, menar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!