ÖB: “Svenskarna måste förbereda sig på krig”

publicerad 8 januari 2024
- av Jan Sundstedt
Micael Bydén på Stockholm Pride.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Överbefälhavare Micael Bydén varnar i en intervju med TV4 för ett möjligt krigshot och uppmanar medborgarna att ”mentalt förbereda” sig på krig. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) är inne på samma spår och uppmanar till ”total motståndskraft”.

Det är inte nattsvart, men vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt och att man, ner till individnivå, mentalt förbereder sig, säger Bydén, och jämför med situationen i Ukraina.

Han uppmanar befolkningen att reflektera över vad de skulle göra om en liknande situation uppstår i Sverige och inte enbart förlita sig på hoppet eller att någon annan ska göra jobbet.

Ju fler som har tänkt, funderat och förberett sig, desto starkare är vårt samhälle.

Civilförsvarsministern instämmer

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) förmedlar samma budskap som ÖB och uttrycker och understryker brådskan i att stärka Sveriges motståndskraft. Bohlin är oroad över den långsamma upprustningen av det civila försvaret och uppmanar alla, från chefer till privatpersoner, att agera snabbt

Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi, säger Bohlin och betonar att “good enough i morgon är bättre än perfekt om fem år”. Bohlin drar paralleller till situationen i Ukraina och uppmanar till “total motståndskraft”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får nu i uppdrag att stötta samhällsviktiga och krigsviktiga organisationer i att bygga upp sina krigsorganisationer. Regeringen efterfrågar också en analys av hur försörjningsberedskapen för sjukvårdsprodukter kan förbättras.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!