Hälsa

Foto: Mona Nilsson

Därför smutskastas Strålskyddsstiftelsen som ”årets förvillare”

Debatt Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.


Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvar i Forsmark

Miljö Ur strålsäkerhetssynpunkt är Forsmark utanför Östhammar den lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle enligt preliminära resultat från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Forsmark till skillnad från Laxemar utanför Oskarshamn som också undersökts, har begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden, allt enligt SSM. Mark- och miljödomstolen och regeringen avgör om slutförvaret av kärnavfallet hamnar i Forsmark.   […]


Steget efter

Annons: